Nieuwe features Beyond Tickets

Bij Beyond Tickets zijn we elke dag bezig ons product te verbeteren en te optimaliseren. We nemen jullie mee in het overzicht van de laatst uitgevoerde updates.
  • Doors open time

Met deze nieuwe feature is het mogelijk om een ‘Doors open time’ mee te geven voor een evenement. Deze bestaat uit een ‘Before time’ en een ‘After time’. Deze tijd verschijnt in de planning van het klantportaal, de planning van de kassa, de email die wordt uitgestuurd met het ticket en in de weergave van het ticket.

  • Scan progress bar

We ontvingen van verschillende klanten nuttige feedback op onze scan informatie. Deze hebben we toegepast in de vorm van een ‘Scan progress bar’. Hierin is te zien hoeveel kaarten er zijn verkocht, hoeveel gescand en de capaciteit van de desbetreffende zaal.

  • Privacy URL en algemene voorwaarden

Het is belangrijk de privacy van onze gebruikers te waarborgen. Daarom hebben we een link toegevoegd in de online check-out die leidt naar het privacybeleid van de klant. Deze kan zelf worden gespecificeerd.

  • Loyalty-kaart verkoop

Het is vanaf heden ook mogelijk om loyalty-kaarten als producten te verkopen vanuit de kassa. Daarnaast kunnen bezoekers nu ook hun loyalty-kaarten verlengen aan de kassa.

  • Aanmaken van nieuwe gebruikers

De flow voor het aanmaken van nieuwe gebruikers is verbeterd. We hebben met deze nieuwe update ervoor gezorgd dat de administratieve handelingen nog soepeler en gemakkelijker verlopen.

  • Aanmaken van nieuwe rollen

De nieuwe update bevat een nieuw rechten-systeem. Dit maakt het heel makkelijk om verschillende gebruikers aan diverse rollen kan toewijzen, door middel van een simpele “drag en drop”.